Werkgroep Verkeer & Veiligheid       De LaaresWAT IS BUURTPREVENTIE?

In onze samenleving ervaren mensen soms een gevoel van onveiligheid; men hoort vertellen over en/of komt in aanraking met (kleine) criminaliteit, inbraken, geweld en overlast. De anonimiteit van veel buurten en wijken kan het gevoel van onveiligheid versterken. In nogal wat plaatsen is te zien dat buurtpreventie hierop een antwoord is en belangrijk wordt gevonden.

 

Voor veel buurtbewoners is buurtpreventie hetzelfde als leefbaarheid: buurtpreventie wil zeggen dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de wijk.

Een leefbare wijk wil zeggen dat mensen zich prettig en veilig voelen in de eigen woonomgeving.

Bewoners leren elkaars namen kennen, het anonieme verdwijnt.
Er ontstaan netwerken van bewoners, zodat men weer op elkaar kan terugvallen als dat nodig mocht zijn.

 

 

WAT IS BUURTPREVENTIE NIET?

Buurtpreventie is niet het verklikken van medebewoners. Het is niet de bedoeling "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. 

 

Ook betekend het niet dat men voor eigen rechter gaat spelen,  het is ook simpelweg verboden.


Buurtpreventie betekent evenmin dat er voor iedere voordeur een politieagent wordt neergezet. 

Dit zou de leefbaarheid in de buurt niet ten goede komen.

 

En dat is waar het uiteindelijk om gaat!

 

 
De eerstvolgende openbare vergadering van de wijkcommissie vindt plaats op donderdag  12 april  2018  vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur in Buurthuis De Laares.Elke donderdag middag van 14.15 uur tot 16.00 uur (m.u.v vakanties) organiseren wij activiteiten voor kinderen uit de wijk. Ook zijn de ouders van harte welkom voor koffie, thee en veel gezelligheid.Hier kunt u wijkkrantjes terugvinden tot 2008 in PDF-FormaatDeze groep is bedoeld voor mensen die van De Laares afkomstig zijn, er wonen of er werken, zodat zij elkaar kunnen informeren over hoe De Laares ooit was, wat er nu gebeurt en wat de toekomst van de wijk is.